Mentoring je pozitívna rozvojová aktivita s individuálnym prístupom k človeku. Ako mentorka s človekom diskutujem aktuálne témy, ktoré majú vzťah k práci, situácií a prežívaní mentee. Ide o individuálne rozhovory, s cieľom explorovať situáciu, pomôcť dosiahnuť zmeny v postoji, zručnostiach a naučených procesoch. Tento dlhodobý vzťah poskytuje človeku rozvoj, hľadanie vlastného poznania, motivácie k učeniu či skúmanie konkrétnych riešení a následnej akcií. Pri práci s človekom využívam predovšetkým rozhovor, a zároveň diagnostiku, prvky koučovania, autenticitu, storytelling a rôzne techniky kreatívneho myslenia a metód učenia.

TÉMY, KTORÝM SA VENUJEM

Pomôžem reštartovať tvoje kreatívne myslenie, identifikovať bloky a možnosti využitia tvojho kreatívneho potenciálu. Taktiež viem pomôcť v rozvoji zručnosti, prácou s postojom a podporou kreatívneho procesu. Kreativita je veľmi hlboká téma, ktorú môžem pomôcť s tebou objaviť a následne slobodne púšťať von.

Spoločne podporíme tvoje zručnosti v rozvoji druhých. Pozrieme sa a identifikujeme tvoj štýl učenia, ktorý Ti je blízky a využívaš ho. Pozrieme sa na tvoje zručnosti, ktoré máš a v čom sa vieš rozvíjať. Nazrieme do metód a foriem vzdelávania a možnosti ich využitia vo vzdelávacom procese. 

Pomôžem Ti pozrieť sa na to, v čom máš chuť a túžbu sa rozvíjať. Analyzujeme vzdelávacie potreby, nájdeme rozvojové programy pre teba alebo tvoj tím ľudí. Pozrieme sa na príležitosti
z pohľadu HR, človeka v práci alebo možnosti rastu mimo pracovného prostredia.

Na tvojej ceste k líderstvu sa pozrieme na tvoju rolu. Zmapujeme zručnosti, ktorými disponuješ a v čom sa potrebuješ zlepšiť. Pozrieme sa aké štýly vedenia využívať a čo ako líder chceš ľuďom priniesť. Zanalyzujeme situácie, s ktorými sa stretávaš a spoločne budeme hľadať lepšie fungovanie a ich riešenia.

Spoločne sa pozrieme na to ako viesť skupinu počas malých poradových stretnutí až po facilitáciu rôznych tém. Identifikujeme v čom potrebuješ podporu, v čom vieš získať istotu.
Zmapujeme rôzne možnosti vedenia skupiny - definovanie cieľa, kreatívne techniky, hľadanie možnosti a proces vedenia skupiny.

Spoločne sa pozrieme na túto kreatívnu techniku. Ako fanúšička tejto techniky sa vieme spoločne pozrieť na to, prečo mapy fungujú a ako sa vytvárajú. Dôležitou súčasťou sú možnosti využitia techniky a priamy nácvik ich tvorby podľa potreby v rôznych oblastiach práce ale aj osobného života.

O MNE

Študovala som andragogiku, mám 2 roky výcviku v dramaterapii a tréningy v oblasti osobnostného rozvoja z rôznych tém.
Viac ako 18 rokov pôsobím v oblasti vzdelávania a osobného rozvoja ľudí. Spolupracovala som s niekoľkými vzdelávacími agentúrami, kde som realizovala komplexné rozvojové programy pre klientov priamo na mieru ich potrebám. Pôsobila som aj ako vysokoškolská pedagogička, kde som sa  zaoberala manažmentom v zdravotníctve. V roku 2017 som získala Národnú cenu kariérového poradenstva za projekt "Naštartujte sa do práce" realizovaný so spoločnosťou in in, s.r.o. za inovatívny prístup v kariérnom poradenstve. Od roku 2017 spolupracujem s neziskovou organizáciou The Duke od Edinburgh. Od roka 2018 som Google certified trainer pre projekt #IamRemarkable. Posledné roky som zapojená aj do NO hodiNOVÍ záŠKOLÁCI, kde v online prostredí deťom sprostredkovávame životné zručnosti.

MOJA EXPERTÍZA K TÉMAM

KREATÍVNE MYSLENIE

Téme kreatívne myslenie sa venujem od vysokej školy, kde bola dominantá pre všetky moje práce. Kreativita ma sprevádzala pri vzdelávaní, či už môjho vlastného alebo som tému prepájala s ostatnými témami ako je spolupráca, vedenie ľudí, seba prezentácia, komunikácia. V roku 2017 som založila značku Kreatívne myslenie a pripravujem workshopy, prednášky, tréningy k tejto téme ako sú: Reštart kreativity, Ideácia, Kreatívny proces, Flexibilné myslenie, Kreatívne techniky či Myšlienkové mapy. Na tému nazerám komplexne, lebo je hlboká a zasahuje do celého človeka. 

LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI

Od roku 2002 pracujem ako lektorka, školiteľka, trénerka. Pripravujem rozvojové programy pre  biznis, pre školy  a pre život. 
Ako lektorka som pracovala pre rôzne cieľové skupiny od detí v školskom prostredí až pre dospelú populáciu. Mám vyštudovanú andragogiku a rôzne tréningy pre prácu so skupinou a tímami. Počas mojej lektorskej kariéry som vyškolila, trénovala alebo inšpirovala približne 10 000 ľudí v rôznych témach.

ROZVOJ A RAST

Počas svojej profesionálnej kariéry som pripravila stovky komplexných rozvojových programov, metodiky tréningov a osnovy školení na mieru skupín aj jednotlivcov.
Ako konzultantka som riešila analýzu tréningových potrieb a diagnostiku zručností ľudí. Cielený rozvoj je pre mňa priorita.
Sama sa neustále rozvíja a hľadám príležitosti pre posúvanie hraníc seba aj druhých.

VEDENIE ĽUDÍ

Schopnosť byť dobrým lídrom/líderkou vnímam ako schopnosť vytvoriť si otvorený vzťah, pracovať na sebe samom a pracovať s ľuďmi. Človek vo vedení vie inšpirovať, má v sebe odvahu ale aj pokoru. Viedla som niekoľko tímov pri projektoch a pre oblasť vedenia ľudí som absolvoval inšpiratívne výcviky a tréningy ako sú Motivačné rozhovory, Skupinová dynamika, Facilitácia, Gamifikácia či Koučovacie zručnosti.

VEDENIE SKUPINY

Posledných 20 rokov pracujem so skupinami či už ako lektorka, facilitátorka alebo líderka projektu. Zažila som množstvo situácií, ktoré boli náročne ale aj plné radosti a kreatívneho prístupu. Na to aby sme dokázali viesť skupinu potrebujeme jasne definované pravidlá fungovania, spoločné zladenie sa na cieli, poznanie dynamiky skupiny. Aby sme dokázali hľadať spoločné riešenia, je dôležité poznať kreatívne techniky. Viesť skupinu je kombinácia viacerých zručností od schopnosti facilitovať, riešiť konflikty až cez vytváranie bezpečia a dôvery.

MYŠLIENKOVÉ MAPY

Som veľkou fanúšičkou tejto kreatívnej techniky. Urobila som myšlienkovú mapu skoro na všetko. Posledných 15 rokov ju používam v osobnom aj pracovnom živote. Považujem ich za skvelý nástroj, ktorý je veľmi dobré poznať a využívať. Tým, že som vytvorila viac ako 1000 máp, rada sa podelím o tipy a triky ako ju robiť a kde ju využívať.

ZAUJALA SOM ŤA?
NAPÍŠ MI