KLIENTI A PARTNERI

ALEXANDRA KELLO

ALEXANDRA KELLO
Vzdelanie
Vzdelanie

Vyštudovala som andragogiku, čo je veda o výchove a vzdelávaní dospelých.

Vzdelanie
Vzdelanie

Vyštudovala som andragogiku, čo je veda o výchove a vzdelávaní dospelých.

Skúsenosti
Skúsenosti
Skúsenosti
Skúsenosti
Ďalší rozvoj
Ďalší rozvoj
Ďalší rozvoj
Ďalší rozvoj
Moja filozofia
Moja filozofia
Moja filozofia
Moja filozofia

ĎAKUJEM ZA DÔVERU

Od roku 2002 sa venujem rozvoju a vzdelávaniu vo forme školení, tréningov, workshopov, prednášok ale aj individuálnemu poradenstvu a práci s individuálnym klientom. Zúčastnilo sa ich viac ako 10 000 ľudí z firemného prostredia, neziskového sektora či školského prostredia.

Martin Petrík
Martin Petrík

So Sandrou som sa stretol ako účastník jej workshopu a mal som možnosť s ňou spolupracovať na krásnom projekte hodiNOVÍ záŠKOLÁCI.
V skupine dokáže vytvoriť atmosféru psychologického bezpečia. Sprevádza žiakov, účastníkov počas celého procesu vzdelávania a dbá na to, aby dostali priestor na sebarealizáciu.
Je nadšenou propagátorkou kreatívneho myslenia, skvelá lektorka a mentorka.

Kristína Bonová
Kristína Bonová

Workshop prebiehal v príjemnej atmosfére. Prirodzený spôsob prepojenia „teórie“ s praktickými cvičeniami a hodnotnou, veľmi dobrým spôsobom podanou individuálnou spätnou väzbou ma dostal asi najviac. Pre mňa osobne, to bol zážitok s výsledkom, ktorý som naozaj nečakala. Pomohol mi ujasniť si a doslova „sa nakopnúť“ do rozhodnutí v mojom živote a ďalšej kariére. Nehovoriac o obrovskej pozitívnej energii, chuti do práce a nových vecí, ktorú som si zo stretnutí odniesla.